Menu Sluiten

Dierentuinen slachtoffer van politieke bemoeienis met pedagogisch-didactische middelen

Het gemeentebestuur in Elsene heeft vorige week de gemeentescholen van haar grondgebied verboden om nog naar de zoo te gaan. Los van het feit of dierentuinen pedagogisch verantwoord zijn en VolksLiga geen ethische bezwaren ziet, is de politieke inmenging bij de bepaling van pedagogisch-didactische middelen onverantwoord. Het gemeentebestuur moet faciliteren, niet zich inhoudelijk bezighouden met het leerprogramma dat visitatie na visitatie de goedkeuring van de onderwijsinstanties geniet.

Het gemeentebestuur loopt hiermee niet enkel naast zijn schoenen (bekwaamheidsprobleem), maar legt de scholen ook een eenzijdig politiek discours op (ideologisch probleem). Deze problemen zorgen voor een derde probleem en dat is dat op meso- en micro-niveau de leerkrachten en vakgroepen niet au sérieux worden genomen en dat dus aan hun geloofwaardigheid wordt geraakt. Hoewel er vanuit het gemeentebestuur wordt geschermd met het democratisch beginsel – dat hier een democratische meerheidsvertegenwoordiging een beslissing ongedaan maakt – is voor VolksLiga geen excuus om zonder overleg en eenzijdig een organisatie met het politiek discours van de dag op te zadelen. Voor VolksLiga is dit een typisch voorbeeld van ’tirannie van de meerderheid’, een van de zwakke plekken in onze democratie.

Dit bewijst dat scholen het best af zijn met een zo autonoom mogelijke koers, zonder directe interferentie van de beherende overheid. In de Belgische grondwet staat dat het iedere organisatie vrij staat om een eigen filosofische en levensbeschouwelijke insteek te hebben.

Geef een reactie