Menu Sluiten

Vrije gezonde mensen in een vrij zorgsysteem

Een gezond mens in een gezond lichaam is de beste begintoestand voor een welvarende samenleving. Een sterk gezondheidsbeleid gaat dan ook hoofdzakelijk om het vertrouwen te schenken in degenen die de maatschappij gezonder maken. Een kwaliteitsvolle gezondheidszorg mag dan ook iets kosten. Het blijft evenwel de taak van een overheid om iedere burger voldoende, laagdrempelige toegang te geven tot een kwaliteitsvolle en waardige gezondheidszorg. Het systeem van het ziekenfonds waarbij iedere burger zich dient aan te sluiten is een goed systeem. Daarbij wenst VolksLiga wel dat de patiënt veel meer eisen aan zijn zorgtraject kan stellen dan enkel maar het standaardpakket. Gepersonaliseerde zorgtrajecten komen natuurlijk dan met een meerkost die de patiënt zelf draagt.

Er bestaan echter zorgtrajecten en medicatie die zo duur zijn dat onze overheid die principieel niet wil vergoeden. VolksLiga vindt dat moreel gezien verkeerd ten opzichte van de burger. Onze overheid moet ongeacht het prijskaartje haar burgers beschermen. Als betaling kunnen er economische tegenprestaties opgelegd worden aan farmabedrijven die verder nog met ons land handel drijven. Dit moet los van de EU-28 kunnen.

In kader van de Volksgezondheid moeten vrijheidsbeperkingen steeds grondwettelijk worden afgetoetst. De Coronacrisis uit 2020 en 2021 heeft ons geleerd dat democratische, verlichte, Westerse samenlevingen in een mum van tijd onder een vorm van dictatuur kunnen geraken. Eventuele grenzen die we zouden sluiten moet in overleg met minimum Nederland, maximum in een Benelux-samenwerking. De economie mag onder geen beding lijden onder genomen maatregelen. Vaccins tegen pandemieën moet voor de actieve bevolking steeds als een vrijblijvende optie worden aangeboden. Wat we daarentegen niet kunnen tolereren is (para)medisch personeel dat zélf weigert zich te laten vaccineren. Zij blijken vaak zelf onbewust drager van een virus te zijn. Ook is het mordicus openhouden van scholen geen goede beleidskeuze gebleken.

We zijn voorstander van een betaalde gemeenschapsdienst voor uitkeringsgerechtigden en voor vrijwilligers die de zorgsector of de civiele bescherming willen bijstaan in crisissituaties of als ondersteunende werkkracht in noodlijdende sectoren. Uitkeringsgerechtigden zouden maximaal 8 uur per week hiervoor kunnen worden gemobiliseerd. Er wordt gekeken naar hun capaciteiten, interesses en behoeften.

Verdere standpunten

  • De numerus clausus van de opleiding geneeskunde is er omwille van de beperkingen op uit te delen RIZIV-nummers voor Vlamingen. VolksLiga eist in het belang van onze volksgezondheid de onmiddellijke opheffing van deze beperking. Op deze manier kunnen meer studenten aan deze opleiding beginnen en wordt niemand op basis van regionale aanhorigheid gediscrimineerd. Zonodig moeten de deelstaten de erkenning van artsen op zich nemen.
  • Vlaanderen organiseert een actief braindrain-beleid. We trekken in binnen- en buitenland bollebozen aan om ons wetenschapsveld te versterken.
  • Mensen moeten kunnen kiezen voor een volledige opt-out uit onze gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat zij als resident in België of Vlaanderen zich niet hoeven aan te sluiten bij een ziekenfonds of sociale lasten dragen, maar dat ze de voor verantwoordelijkheid van hun basiszorg volledig zelfstandig instaan.
  • Bedrijven moeten de keuze krijgen of zij op de klassieke manier bijdragen sociale zekerheid of hun werknemers op een andere manier tegemoet komen in hun zorgpakket door bijvoorbeeld een hoger netto loon en/of een private manier van zorg- en pensioensparen.
  • Een patiënt moet van A tot Z zelf zijn zorgtraject kunnen bepalen in overeenstemming met zijn overtuiging en behoeften. Dit voor alle soorten services. Deze vrijheid is staat niet ter discussie, maar deze vrijheid zal de gemeenschap dan niet ten alle kost dragen. Dat wil zeggen dat zo’n aangepast zorgtraject een prijskaartje heeft. Ziekenfondsen die voor een zorgpakket garant staan, stellen in dat geval dan een marktconforme offerte op.
  • Euthanasie. Een volwassen persoon heeft ook de vrijheid om zijn leven vroegtijdig te beëindigen. Het oordeel van twee psychiaters is voldoende om op een wettelijke manier een leven te beëindigen. We kijken naar de Zwitserse regelgeving en leggen de huidige restricties en papiermolen hierover op de discussietafel.
  • De huidige abortuswetgeving is voor ons verregaand genoeg. Abortus valt voor ons echter niet te kaderen in een “alles kan, alles mag”-verhaal en moet daarom niet ten alle kost door de gemeenschap worden gedragen. Mensen in kwetsbare omstandigheden moeten voldoende worden voorgelicht en bewust worden gemaakt dat kinderen krijgen niet zomaar iets is waar je recht op hebt als iets wat je zomaar op de kop tikt in de supermarkt. Het is uiteindelijk de vrouw die autonoom over haar lichaam beschikt en zelf daarin de nodige keuzes maakt.
  • Vlaanderen moet wereldleider worden in de expertise rond geestelijke gezondheid. Vele gevangenissen steken vol mensen die daar niet horen. Meer psychiatrische instellingen en ambulante psychiatrische dienstverlening moet worden uitgebouwd. We kijken onder meer naar Nederland om nauw samen te werken rond drugproblematiek en afkickcentra.