Menu Sluiten

VolksLiga en Vrijheid vormen een lijst voor 2024

De huidige politiek doet pijn aan de ogen. De overheid is niet almachtig. Geregeld worden maatregelen genomen die achteraf gewoon verkeerd en zelfs schadelijk blijken. De illusie dat de overheid bij machte is alles te controleren en te besturen doet de politiek vastrijden. We zijn overgereguleerd. Monopolieposities verhinderen nieuwe ontwikkelingen. We zitten met logge administraties en beslissingsstructuren. Er is dringend nood aan een kleinere, meer bescheiden overheid. Het kerntakendebat moet worden gevoerd.

De overheid is de mensen vergeten en verloren

De nieuwe partij Vrijheid en de libertaire partij Volksliga gaan bij de volgende verkiezingen samen opkomen op één lijst. Een lijst onder de naam “Vrijheid”. Onze programma’s liggen zeer dicht bij elkaar. Er is nood aan een echt alternatief voor de mensen die zoals wij, vinden dat deze politiek zo niet verder meer kan. Binnen het huidige politieke aanbod hebben mensen die niet meer willen stemmen voor de traditionele partijen, geen echt alternatief. Er zijn alleen de extremen. Daardoor zit er een gigantisch gat in het politiek aanbod. We hebben dat zelf ondervonden. We wisten zelf niet meer voor wie te stemmen. Dus hebben we zelf elk een partij opgericht.


Het is niet gezond dat wie de politiek niet meer kan aanzien, voor extremen of separatisten gaat stemmen zonder eigenlijk extremistisch of separatistisch te zijn. Daarvan wordt nu misbruik gemaakt. De extreme partijen zijn tapijtverkopers geworden die mikken op de protestkiezers. Hoewel die kiezers niet achter hun extremistisch programma staan. Dat is bijzonder ongezond omdat die kiezers opnieuw gaan bedrogen worden. Wij hebben het programma dat beantwoordt aan de wensen van die kiezers. Omdat we zelf vinden dat het zo niet langer kan.

We willen de mensen een stevig, gefundeerd en reëel alternatief geven

Daarom willen we gaan samenwerken voor de verkiezingen. Onze beide partijen blijven afzonderlijk bestaan. We willen de krachten bundelen voor de verkiezingen. We willen verenigen in de plaats van versnipperen. Onze samenwerking is een eerste stap naar een lijst met al wie dat het roer wordt omgegooid en in de lijn ligt met onze oplossingen. We kijken daarvoor onder meer naar de mensen van de Lijst Dedecker, het vroegere VLOTT bijvoorbeeld, en naar al wie zich niet meer terugvindt in de VLD en andere traditionele partijen. Evident ook naar de beweging die kritisch stond tegenover het coronabeleid. Naar al wie vindt dat het tijd wordt om zijn verantwoordelijkheid te nemen.