Menu Sluiten

Wat zijn onze ideeën voor de samenleving? De standpuntbepaling geschiedt in meerdere gelaagdheden. De algemene principes en uitgangspunten staan in onze statuten geschreven. Daaruit volgt onze beginselverklaring voor een algemene visie op het politiek bestel. Op basis van deze teksten schreven we standpunten over allerlei domeinen. Deze kunt u hieronder aanklikken. Er zijn nog enkele thema’s in aanmaak, waaronder Wetenschap & Gezondheid en Pensioenen.

Deze standpunten vormen de basis voor een verkiezingsprogramma. Ons verkiezingsprogramma bevat uitvoerbare actiepunten die we wensen te verwezenlijken in een machtspositie. We hebben op dit moment dus nog geen uitgeschreven verkiezingsprogramma, omdat onze werkgroepen pas bijeenkomen wanneer VolksLiga besluit om mee te doen aan aangekondigde verkiezingen. Vooralsnog zijn er in België geen verkiezingen aangekondigd en ligt onze focus op 2024 om zowel lokaal als nationaal op te komen.

Mee schrijven? Mee bijdragen met uw inzichten? Fout ontdekt? Contacteer ons.