Menu Sluiten

Missie, kernwaarden en beknopte visie van VolksLiga.

5 kernwaarden

VolksLiga is een libertarische partij die opkomt voor een samenleving met meer koopkracht (netto), vrijheid, individuele verantwoordelijkheid, bestuurlijke transparantie en veiligheid.

Meer koopkracht zorgt voor meer macht voor het individu. Zo kan het zelf zijn diensten kiezen en zich loswerken van het grijze overheidsaanbod.

Dit zorgt op zijn beurt voor vrijheid. VolksLiga wil het teugelloze leven daaropvolgend vergemakkelijken door allerlei wetten te vereenvoudigen. Denk daarbij ook aan het wegsnijden van overtollige regels. Onlosmakelijk aan die vrijheid is individuele verantwoordelijkheid. Als je meer voor jezelf instaat en voor je keuzes garant staat, draag je immers een hoger risico. De partij meent bovendien dat de meeste volwassen burgers klaar staan om grotendeels op de lasten des levens te anticiperen.

De overheid is slechts zo groot als ze aan de noden van de burgers op een neutrale en onbevoordeelde manier kan tegemoetkomen. Dat betekent dat er vandaag veel overheid bestaat die onvoldoende levert wat de mensen vragen. Omdat de kostprijs van deze inefficiëntie heel hoog is, denken we dat het beter is om dat over te laten aan een markt met ervaring, expertise en know-how. De weinige overheid die we dan wensen te behouden willen we aan een cultuur van bestuurlijke transparantie onderwerpen. Democratische, laagdrempelige inspraakprocedures zien we als een uitstekend middel om de overheid te controleren en bij te sturen indien noodzakelijk.

Tot slot is er de veiligheid die een vrije samenleving moet recht houden. Politie en Justitie zijn voor ons dus niet weg te denken overheidsdomeinen die steeds middelen kunnen gebruiken. Veiligheid betekent dat iedereen zich veilig moet voelen tegen bedreigingen van andere mensen, organisaties of overheden. Het is óók de taak van Justitie om als onafhankelijk organisme toe te zien op de vrijheden, rechten en plichten van machthebbers. Veiligheid mag dus geen kostprijs hebben ten aanzien van de individuele grondrechten, zoals vrijheid en recht op privacy.

Dit alles overgieten wij met een sausje van vooruitgangsoptimisme. Technologie en wetenschap vinden wij immers enorm belangrijk voor de voorspoed van de mensheid. Er zijn voor Vlaanderen geen excuses om in achterhaalde modellen te blijven steken, ter plaatse te trappelen of denken dat we het zelf altijd beter weten. Vlaanderen dient samen met haar buurlanden en voornamelijk met Nederland de ambitie aan te gaan om toekomstgerichte en duurzame projecten te omarmen. De markt is de sleutel tot zulke vooruitgang. De Coronacrisis leert ons dat de overheid niet zonder deze markt kan.

Hoe? De overheid van morgen is slechts zo groot als de domeinen waar geen enkele andere speler de rechten van het individu als beste kan waarborgen. Dit uitgangspunt wil VolksLiga vertaald zien naar een nieuwe leest waarop solidere wetgeving kan worden geschoeid. Om dit te bereiken ziet de vereniging de kandidaatstelling voor de verschillende mogelijke legislatieve assemblees en lokale gemeente- en provincieraden noodzakelijk.

Visie

VolksLiga maakt de analyse dat onze huidige Westerse democratieën nog te veel autoritaire kenmerken hebben. We plaatsen ons in de laatste fase van de Verlichting. In die fase hebben mensen zelf alle macht in handen om het leven naar eigen wens en inrichting te leiden. De eindhalte is een vrije samenleving waarin een compacte, performante overheid van ordehandhaving met een geloofwaardig strafrecht overeind blijft. Zolang we daar niet zijn, levert VolksLiga een strijd om het individu zo veel mogelijk vrijheid en verantwoordelijkheid toe te kennen.

Want wij zijn uiteindelijk UW STEM. UW MACHT.

Standpunten

Onze standpunten (klik hier) zijn te lezen als visieteksten, maar dit is nog geen partijprogramma. Het partijprogramma zal VolksLiga naar aanleiding van de verkiezingen in 2024 ontwikkelen. De communicatie hierrond zal ten gepaste tijde verschijnen. Onze missie en visie staan uitgebreider in onze statuten.