Menu Sluiten

De Sociale Zekerheid is het laatste element dat we in kader van een gezonde maatschappij zonder armoede willen herleiden tot het uiterste minimum. We geloven dat het risico op armoede in een libertarische samenleving vrij laag ligt. De zekerheid zit hem niet in de (her)verdeling van onze welvaart, maar wel in responsabilisatie. De weg naar zo weinig mogelijk mensen die van sociale gunsten gebruik maken, is niet eenduidig en er zijn verschillende evoluties nodig. Meestal evoluties richting meer koopkracht, meer financiële ruimte om zichzelf te verzekeren van armoede en onvermijdelijk het dalen/verdwijnen van belastingen en taksen.

Passiefzijde

Zo keren we de trendy mindset van zo veel mogelijk collectief en zo weinig mogelijk bezit om tot een mentaliteit waarbij het verwerven van eigendom/kapitaal een middel is om een stabiel leven te bekomen. De voorwaarde om in armoede of in een sociaal onzekere situatie terecht te komen is net het ontbreken van een gezonde passiefzijde, met name eigendom en/of kapitaal. Eigendom betekent voor een stuk zorgeloosheid en dus stabiliteit. Stabiliteit faciliteert een gezond en duurzaam leven. Eigendom vormt een fundament waarop verder kan worden gebouwd. En wanneer het noodlot écht toeslaat en de verzekeraar wil niet mee, is eigendom in het allerslechtste geval een voorwerp van verkoop, waardoor de belastingbetaler gespaard blijft van individuele schuld.

Zie wonen voor ons uitgebreid standpunt hierover.

OCMW’s

Verder kennen we in ons een land een uitgebreid systeem aan mutualiteiten. We wensen we de sociale huizen (OCMW’s) en specifiek het systeem van uitkeringen aan makelaren en mutualiteiten uitbesteden. Zij kunnen kiezen of zij uitbetalingen al dan niet gedeeltelijk in maaltijdcheques kunnen omzetten, waardoor er niet zomaar een blanco cheque wordt uitgedeeld. De begrote overheidsbudgetten normaal voor de sociale zekerheid bestemd, kunnen door deze besparing worden afgetrokken, waardoor mensen fiscaal gezien hiervoor niet meer worden belast en dit zich omzet naar eventueel verhoogde bijdrage aan de mutualiteit. Wanneer mutualiteiten of andere actoren zulke service verlenen, dienen zij zich wettelijk wel aan een overlevingsgarantie te houden. Ze dienen hun klanten met andere woorden van armoede te beschermen.

Pensioenen

Pensioenen wensen we ook zo veel mogelijk over te hevelen naar private instanties. Mualiteiten, banken of andere actoren kunnen ervoor kiezen om mensen met een goed gezondheidsrapport, een geschiedenis van weinig betaalachterstal of via andere criteria een bonus uit te keren bovenop het pensioen. Uiteindelijk wensen via de uitdoving van de gehele sociale zekerheid en de daarbijhorende belastingen, mensen met het netto meer overgehouden bedrag aanbevelen om zelfstandig voor hun pensioen te sparen en zelf de maandelijkse inleg te bepalen. Mensen kunnen opteren om dit pensioensparen zoals dit vandaag al in kleinere mate bestaat in een weinig risicovolle belegging te steken waarbij aan het einde van de rit een mooie opbrengst mogelijk is. Het pensioen zou ook belastingvrij moeten zijn. Met andere woorden willen we het pensioen zoals het nu bestaat als uitkering van de overheid afschaffen, de lasten op inkomen verlagen zodat een deel van dat inkomen kan worden gebruikt om de pensioensopbouw zelf in te richten.

Wij pleiten voor de afschaffing van een verplichte pensioensleeftijd. Het contractrecht tussen de werkgever en de werknemer gaat voor op de wensen van de overheid. Indien de werknemer de behoefte heeft om langer aan pensioensopbouw te doen en het is wenselijk voor de werkgever, moet dat kunnen. Zolang de pensioenen in handen blijven van de overheid, pleiten we voor het behoud van de pensioenleeftijden zoals die vandaag vastliggen.