Menu Sluiten

3 redenen voor een samenwerking tussen VolksLiga en Vrijheid

VolksLiga en Vrijheid gaan een electorale samenwerking aan. Dat wil zeggen dat de VolksLiga als organisatie en partij nog steeds blijft bestaan, maar in kartel gaat met Vrijheid. VolksLiga en Vrijheid zullen bij de volgende verkiezingen één gemeenschappelijke lijst indienen per kieskring. De lijstnaam wordt Vrijheid. Het pad ertoe is niet zonder verregaand intern overleg gegaan. We hebben voor- en nadelen tegenover elkaar afgewogen. We delen met u vijf redenen om deze samenwerking mee te steunen, en we roepen bij deze nogmaals op om mee te doen met het enige echte alternatief dat onze samenleving richting op een groeipad brengt, waarin uw koopkracht beschermd blijft en de staat u niet hoeft te vertellen wat u wel of niet mag doen.

Het probleem van de kleine baronieën

We hebben sinds ons bestaan eind 2016 vastgesteld dat er altijd maar weer verschillende “alternatieve” partijen aan de mouw van de politiek daklozen kiezer willen trekken. Allemaal in hun eigen overtuiging en allemaal vanuit hun eigenwijze bubbel. Wij beseften dat in ons vroege stadium het onmogelijk was om alleen naar de kiezer te trekken. Naar aanloop van 2019 knoopten we op ons initiatief gesprekken aan met andere politieke initiatieven, maar steeds botsten we tegen eigengereidheid van voorzitters aan of troffen we andere concullega’s aan met een organisatie die de naam organisatie niet waardig was. We besloten om 2019 te laten voor wat het was en onze organisatie uit te bouwen richting 2024. Ondertussen beet de rest van de “alternatieve partijen” zich kapot op 2019. Niemand weet of ze nog bestaan, in winterslaap zijn of zijn getransformeerd naar een “beweging”.

Toch lieten we ons niet ontmoedigen. Vele van deze “alternatieve partijen” missen doorgaans een duidelijke inhoudelijke rode draad en zitten vaak in een ideologische crisis. VolksLiga is dan misschien nog niet zo populair, maar ideologische crisissen hebben we nog nooit gehad. Het libertarisme is namelijk principieel tamelijk zwart-wit. Dat maakt dat we als organisatie weinig inwendige bedreigingen hebben die ons voortbestaan kunnen aantasten en lang kunnen blijven bestaan.

1. Verbinden in plaats van versnipperen

Tot onze grote verrassing maakte Viruswaanzin, de grootste protestorganisatie tegen de coronamaatregelen) eind 2021 bekend om een partij op te richten met een duidelijk economisch-rechts profiel voor meer macht voor het individu. Wij hadden in het begin echter zeer moeilijk met hun uitgesproken focus op de coronamaatregelen en sommige excentrieke uitspraken. Naarmate het tot een breuk kwam tussen Vrijheid en radicale complotdenkers, en Vrijheid niet meer gehinderd was een serieuze, algemenere koers te varen, gingen we intern in VolksLiga praten om de krachten te bundelen. Vrijheid stond open voor dit verzoek en was zelf ook vragende partij.

Twee initiatieven met dezelfde inhoudelijke koers werken beter samen om de kiezer een duidelijk alternatief te bieden, zonder versnippering. De kartelconstructie was ook een succesformule bij CD&V en N-VA. De kiezer had duidelijke blokken om voor te kiezen. Het voordeel van het kartel tussen Vrijheid en VolksLiga is dat de afstand tussen beide partijen veel minder groot is dan tussen CD&V en N-VA destijds. We geven hiermee aan de kiezer een positieve boodschap van verbinding en schetsen daarmee het contrast met politieke initiatieven die vanuit hun eigen bubbel en hun eigen gelijk de wereld willen trotseren.

2. Kartel (be)houdt de organisaties apart

Wie zich wil verenigen bij VolksLiga of bij Vrijheid heeft de volledige keuze om zich te engageren voor ofwel het ene ofwel de beide organisaties. VolksLiga blijft bestaan als libertarische partij in Vlaanderen en ambieert ook om de libertarische ‘autoriteit’ in Vlaanderen te worden. Dat wij met Vrijheid een lijstverbintenis aangaan wil niet zeggen dat Vrijheid automatisch belast wordt met het reilen en zeilen van VolksLiga of omgekeerd. De organisaties smelten dus niet samen. De financiën blijven gescheiden.

Lidmaatschap van beide organisaties is gratis.

3. Startpotentieel aan kiezers is groot

Door de samenwerking krijgt Vrijheid met VolksLiga een relatief jong kiezerssegment erbij, en VolksLiga ziet zijn eigen bereik groeien door betere vertegenwoordiging op landelijk vlak. Doordat de netwerken zich kunnen opstapelen, krijgen we een sympathisantenbasis die niet min is. Meer dan duizend leden staan achter dit initiatief. Geen enkele beginnende partij deed ons dit na.

Daarbij komt nog eens het gegeven dat er een politiek vacuüm heerst op rechts. Het Vlaams Belang en N-VA zijn allebei Vlaams-nationalistische en conservatieve partijen. Bij gebrek aan liberale of libertaire stemmen, kapen zij momenteel de stemmen langs rechts weg. Net als ons geloven vele kiezers echter niet dat meer zogeheten Vlaamse gemeenschapsvorming of een terugkeer naar het verleden de oplossing is voor hun facturen die ze niet kunnen betalen, of voor hun afgepakte mobiliteit. Noch N-VA noch VB lijken structurele oplossingen voor te stellen. Zuhal Demir zei letterlijk dat de Vlaamse Regering niks aan de energiefactuur van de Vlaming kan doen. Het VB doet, buiten roeptoeteren over maximumprijzen, geen enkele moeite om een langetermijnvisie te ontwikkelen.

VB dreigt in dezelfde positie als N-VA in 2010 terecht te komen. De laatstgenoemde partij kwam naar de onderhandelingstafel met enkele velletjes papier. Dan mag je nog de grootste partij zijn, maar als je geen inhoudelijk buskruit hebt om af te schieten, wie ga je dan nog kunnen omverblazen? De kartellijst Vrijheid belooft de kiezer grondige dossiers uit te werken, hoe kleinschalig onze vertegenwoordiging in het begin ook is. Aan deze dossiers werken zowel basisleden als academici samen.

Het is nu tijd om mee te doen

Niet iedereen heeft de moed, de kracht, de energie, de tijd om zich voor een politiek initiatief te engageren. We begrijpen dat. Wat we evenzeer begrijpen is dat het niet vanzelfsprekend is om zich in te zetten voor een nog relatief onbekend politiek initiatief dat nog pas is opgericht en geen traditie heeft van verkozenen. We beseffen dan ook dat dit een meerjarenproject is, eentje dat tijd nodig heeft om bekend te geraken en te groeien. Na 1 verkiezing de kiesdrempel niet halen is geen ramp, maar is ook niet onze ambitie. Wij willen natuurlijk wél successen boeken vanaf onze eerste nationale verkiezingsdeelname. Daarom is het woord verspreiden op het moment dat u dit leest, nooit een moment te laat.

Stuur een mail naar info@volksliga.eu om mee te doen.