Menu Sluiten

Arbeid is de sleutel tot welvaart. Koopkracht is de sleutel tot innovatie en vrijheid. VolksLiga schaart zich achter het kapitalisme als economisch fundament van een vrije economische samenleving. De term kapitalisme is echter te negatief beladen en wordt vaak niet juist gekaderd. Het kapitalisme staat lijnrecht tegenover het corporatisme en monopoliestructuren. Wij zijn dus voorstander van een zo vrij mogelijke markt en een zo eerlijk mogelijke concurrentie, wat enkel maar mogelijk is wanneer overheden zich ver weg houden van het financieel, juridisch of infrastructureel ondersteunen van selecte private initatieven.

VolksLiga vindt bescherming van werknemers belangrijk. Wij vinden dat vakorganisaties en syndicale belangengroepen een steviger, maar juridisch duidelijker handelingskader mogen krijgen. We pleiten daarom voor de afschaffing van de Groep van Tien en andere selecte vertegenwoordigingsgroepen, maar voor sectoriële overlegplatformen die een wettelijke verankering krijgen. Lidmaatschap van een dergelijk platform is neutraal en via aparte verkiezingen georganiseerd. Verenigingen of personen met een duidelijke link naar partijpolitiek willen wij hierin verbieden.

Staken of het werk neerleggen als drukkingsmiddel is voor VolksLiga geen probleem an sich, zolang het non-agressieprincipe in acht genomen wordt. Vakorganisaties of leden ervan mogen wat ons betreft de vrijheid en de mobiliteit van andere personen niet verhinderen, belemmeren of ontnemen tijdens betogingen, prikacties en dergelijke. VolksLiga wil de gelijke berechtiging van individuele acties in de grondwet verankeren en daarmee loskoppelen van een collectieve aanhorigheid. Het maatschappelijke probleem waarbij lidmaatschap van een of ander collectief als verzachtende omstandigheid of als vrijkaart wordt aanzien, is voor VolksLiga onaanvaardbaar.

Werk kan enkel maar worden gegarandeerd wanneer er ook werkgevers zijn. Daarom moet het klimaat waarin werkgevers kunnen opereren gunstig zijn. VolksLiga streeft naar een nulkost en een nul-administratie voor het oprichten en het beheren van bedrijven. De overblijvende, essentiële administratie gebeurt uitsluitend digitaal. De werkgeversbijdragen zou niet mogen gelden voor eenmansbedrijven. VolksLiga pleit voor een tweeledig BTW-stelsel. Ondernemingen kunnen kiezen om in hun aankopen de volle BTW te betalen, maar in ruil hiervoor de fiscaliteit te omzeilen. We wensen het belastingvrij eerste jaar tevens optrekken naar drie jaar. Het aantal bedrijven dat door de belastingdruk op de fles gaat, moet en zal naar omlaag.

Voor de werknemer moet de belasting op inkomen systematisch dalen. Door bepaalde overheidstaken en uitgaven te schrappen en het overheidsbeslag te laten dalen, hoopt VolksLiga ook minder inkomsten uit arbeid te moeten genereren. Dit zorgt ervoor dat de werknemer aan koopkracht wint.