Menu Sluiten

Voor VolksLiga is de vrijheid van mening absoluut. Tegelijkertijd bakenen wij vrijheid van meningsuiting ook nauw af. We pleiten ervoor dat vrijheid van meningsuiting en gedachten in de Grondwet wordt verankerd én duidelijk gedefinieerd. Op die manier kan rechtspraak en interpretatie op een transparante manier gebeuren.

Een volk waarin het individu vrij is om zijn mening te uiten is een meestal een volk waarin de tevredenheid en de welstand hoog ligt. Ook als nieuwe ideeën ingang wensen te vinden, moeten mensen de vrijheid hebben om deze ideeën op een zelfstandige manier te kunnen ontwikkelen. Vrijheid van meningsuiting laat mensen overigens toe om bepaalde concepten in de maatschappij of in de economie in vraag te stellen, zodat kritiek kan ontstaan. Met kritiek en oppositie kunnen noodzakelijke hervormingen en veranderingen in de maatschappij mogelijk worden gemaakt. De vrijheid van meningsuiting is niet enkel gunstig op utilitair vlak (economisch en politiek) maar is ook een fundamenteel aspect van de menselijke onthologie: de individuele, ultieme beleving om vrij te (kunnen) zijn.

Daarom mag een overheid de vrijheid van mening nooit aan banden leggen. Deze stellinginname is ononderhandelbaar. Dat wil ook zeggen dat domheid en foutieve uitspraken voor ons uit de strafwet moeten worden gehaald, zoals ontkenningen op genocides of relativeringen van historische feiten. Laat het evenwel zeer duidelijk zijn dat VolksLiga in deze samenhang als organisatie afstand neemt van mensen die historische feiten verdraaien, ontkennen of niet serieus nemen. Laat het eveneens duidelijk zijn dat organisaties niet op grond van ideologie kunnen worden verboden, zolang de ideologie niet oproep tot geweld of het verstoren van de openbare orde.

Waar loopt de grens tussen het acceptabele en het niet-acceptabele? Hieronder een lijst met voorbeelden.

Accepteerbaar en geen reden voor de afname van vrijheden of rechten

+ Organiseren van een aangevraagde manifestatie

+ Organiseren van een bijeenkomst met een oneindig tal deelnemers, zolang dit de openbare orde niet verstoort.

+ Symbolen, vlaggen uithangen die woordelijk geen opruiende taal of boodschappen dekken.

+ Het elkaar aanspreken op gedrag of acties.

+ Pamfletten of boodschappen met leugens of niet-aantoonbare gedachtegang over maatschappelijke gebeurtenissen verspreiden.

+ Het oprichten van een privé-militie, burgerwacht o.i.d. op grond van een bepaalde overtuiging die de openbare orde niet verstoort en niet aanzet tot geweld.

+ Het naroepen van racistische, sexistische boodschappen.

+ Het etaleren van propagandamateriaal en politieke boodschappen via borden en affiches op privé-terrein, bedoeld voor de openbare ruimte, ook buiten de campagneperiodes.

Niet-accepteerbaar en reden voor vrijheidsontneming en berechtiging

+ Andermans/publiek eigendom schenden

+ Oproepen tot geweldpleging en de verstoring van de openbare orde.

+ De vrijheid van andere mensen ontnemen omdat zij niet zouden passen in je overtuiging.

+ Andere mensen slagen/verwondingen toebrengen in naam van je overtuiging.

+ Gerichte beschadigingsoperaties zonder grond van waarheid of reden tegen een individu, organisatie of onderneming.

+ Een racistisch motief hebben voor het niet-verstrekken van een bepaalde dienst.

+ Een racistisch motief hebben bij aanwervingsbeleid
(1) tenzij aangetoond kan worden dat voor een specifieke rol en een bepaalde visuele weergave iemand op basis van uiterlijke of culturele kenmerken moet worden ‘getypecast’.
(2) tenzij dit duidelijk in de doelstellingen van de vereniging, organisatie of onderneming wordt gemotiveerd (op straffe van aanklacht).