Menu Sluiten

In tegenstelling tot andere libertarische partijen in Europa, erkent VolksLiga wel het menselijke aandeel in de opwarming van de Aarde. Zij vindt evenwel niet dat er op een apocalytpische wijze naar de klimatologische ontwikkelingen moet worden gekeken.

De partij benoemt de luchtvervuiling van gas- steen- en bruinkoolcentrales en de opstapeling van afval op land, in rivieren en zeeën als de twee hoofdzakelijke internationale uitdagingen voor het milieu. Toch kant VolksLiga zich tegen de lage emissiezones, daar deze enkel een financiële bedoeling hebben. De klimatologische wijzigingen ziet de partij als een versnelde evolutie van het onvermijdelijke. In dat licht meent de partij dat de mens de ontwikkelingen niet naar zijn hand kan zetten en dat de mens zich steeds dient aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Wat energie betreft wil VolksLiga zonder taboes alle mogelijkheden onderzocht zien en kant zij zich principieel tegen een kernuitstap.

Bij vergroeningsvoorstellen (aanleggen van parken e.d.) is de partij tegenstander van het overmatig toegankelijk maken van natuur en bos voor het publiek. VolksLiga beargumenteert dit met enerzijds de noodzaak aan ongerepte rust- en broedplaatsen voor de aanwezige fauna en anderzijds de vrees voor afval dat de natuur aantast. De partij is voorstander van een bouwstop in omgevingen die in aanmerking komen om stukken bos en groen op natuurlijke wijze te verbinden.