Menu Sluiten

Supranationale samenwerkingen

De Europese Unie moet volgens VolksLiga enkel worden beperkt tot een losse vrijhandelsunie waarin binnengrenzen open blijven en vrij verkeer van personen en goederen kan worden gegarandeerd. De Europese Unie mag zich centraal niet met harmonisering van wetgeving bezig houden, maar kan dit volgens de partij wel faciliteren wanneer bepaalde landen hierover een akkoord bereiken of willen onderhandelen. Belangrijk hierbij is dat de soevereiniteit van landen en regio’s wordt gerespecteerd. Een land of regio mag het recht hebben om bepaalde regelgeving niet over te nemen. VolksLiga kant zich tegen een eengemaakte, gecentraliseerde Europese federatie of staat.

Wanneer België niet kan voldoen aan de budgettaire normen van NAVO, moet het land tijdelijk uit het verbond stappen. De partij is pacifistisch en wenst geen extern actief militair ingrijpen in conflictgebieden.

Bij het sluiten van handelsverdragen zal VolksLiga steeds waken over de vrijheid in de kandidaat-samenwerkingslanden. Ontwikkelingshulp waarvan niet kan worden gegarandeerd dat het bij de opbouwwerkers terecht komt, wordt simpelweg niet begroot.

Rechten in andere landen

We pleiten voor strenge reisadviezen voor landen die de mensenrechten letterlijk en figuurlijk geweld aandoen. Zo veroordelen we een ongelijke berechtiging van genders, homofobie en marginaliseren van minderheden. Wanneer er sprake is van dergelijke toestanden, moeten de banden met het land worden doorgeknipt. We maken hier wel een onderscheid tussen private bedrijven of privépersonen en de overheid.

Belgische staatsburgers die onvrijwillig in een land met negatief reisadvies verzeild zijn geraakt (door een plotse omwenteling, pandemie, oorlog of verandering van reisadvies), moeten worden gered. Mensen die vrijwillig naar een land met negatief reisadvies vertrekken, kunnen voor de repatriëring op de hulp van de overheid rekenen, maar de kosten zullen worden op de betrokkene worden verhaald. Mensen die vrijwillig ervoor kiezen om mee te vechten in een oorlog of een conflict waarin België geen betrokken partij is, verliezen voor ons hun burgerrechten.