Menu Sluiten

Als libertarische partij is VolksLiga bezorgd om uw vrijheden ook in uw private sfeer. Niet alleen overheden, maar ook bedrijven, organisaties en derde personen dienen uw eigendomsrecht te respecteren. Daarom stellen we een aantal maatregelen voor die wij over heel Vlaanderen graag willen invoeren, zodat enkel u meester bent over uw persoonlijke levenssfeer. Enkele maatregelen.

Het recht om met rust gelaten te worden

We bepleiten de hervorminge en de digitalisering van de NEEN-klever. Zolang de NEEN-klever aangeplakt is, wordt enkel geadresseerde correspondentie toegelaten. Dit verbiedt ook meteen deur-aan-deurverkoop, inzamelacties, (religieuze) werving en alle overige vormen van commerciële vragen. VolksLiga vraagt de digitalisering van de NEEN-klever op basis van geolocatie en gegevens uit het kadaster voor het huisnummer. Het is de bewoner zelf die dit dient te registreren. Ook kan de gemeente leegstaande woningen als NEEN markeren.

De door telefoonnummers en e-mailadressen te registreren in deze NEEN-applicatie, wordt een verbod ingesteld om deze contactgegevens te gebruiken voor ongewenste verzoeken.

Restrictie op censuur in de openbare ruimte

Sociale media maken deel uit van ons samenlevingsweefsel. Voor bepaalde mensen is dit ook het enige contact. VolksLiga wil verhinderen dat mensen in Sociale media verbieden om gepubliceerde publieke politieke uitlatingen (zichtbaar voor meer dan 30 personen) te verwijderen en gebruikers te blokkeren op basis van vrije meningsuiting. Sociale media mogen wel een waarschuwing plaatsen bij wat zij controversiële inhoud vinden. Privacygevoelige inhoud mag wel worden gecensureerd.

Sociale media hanteren twee maten en gewichten bij het evalueren van ‘gepaste inhoud’. Een algoritme slaat hard toe op een banale mening, terwijl cyberpesten te vaak door de mazen van het net glipt. Cyberpesten is voor alle duidelijkheid geen vrijheid en is laster. Er moet een penaliserend rechtskader komen om cyberpesten terug te dringen, zonder dat er een gedachtepolitie patrouilleert. Hier wordt in de eerste plaats gekeken naar minderjarigen als slachtoffers. Zij moeten samen met hun ouders instrumenten in handen krijgen om cyberpesten beter te signaleren waarop de publicatie ervan offline kan worden gehaald.

Overheid heeft niets met uw bezittingen te maken

Het individu krijgt het recht om niet mee opgenomen te worden in overheidsinitiatieven, zoals energiescans van woningen en dergelijke. Ook vraagt VolksLiga de opheffing van verplichte registratie van telefonie, abonnementen, internet… op naam.