Menu Sluiten

Persbericht conflict Rusland-Oekraïne

VolksLiga is sinds haar oprichting onomwonden pacifistisch en wil niet dat ons land zich actief mengt in buitenlandse aangelegenheden, laat staan via gewapend conflict. In het conflict Rusland-Oekraïne staat de partij VolksLiga dus neutraal. De partij veroordeelt streng alle geweld en betreurt ieder slachtoffer. Tegelijkertijd moedigen we alle stappen richting overleg en vrede aan.

Humanitair is alles

Op dit moment leven miljoenen mensen in angst. Niet enkel vrezen zij voor hun veiligheid, maar ook willen zij voldoende toegang hebben tot voeding en hygiëne. Wij willen daarom dat ons land de getroffen burgerbevolking in het conflict maximaal humanitair steunt. Deze steun heeft meerdere dimensies en vormen, maar een daarvan is een versnelde asielprocedure voor inwoners van Oekraïne. Tot slot vragen wij alle militaire krachten om op een onvoorwaardelijke wijze deze humanitaire steun de vlotte doorgang te verlenen.

Zowel NAVO als Rusland falen

We wijzen erop dat de NAVO de afgelopen jaren een mismanagement heeft gevoerd op vlak van diplomatie. De Minsk-akkoorden zijn meermaals unilateraal geschonden en daar heeft de NAVO een zeer grote verantwoordelijkheid. Daarbovenop is er steevast een actief, irrationeel anti-Russisch buitenlandbeleid gevoerd door Westerse landen, een houding die VolksLiga zeer laakbaar vindt. We wijzen naar de uitsluiting uit de toenmalige G8, wat op vlak van wereldvrede geen goed idee was. De plek van Rusland in de Europese geschiedenis zou er eentje moeten zijn van bondgenootschap en geen paria. Ondanks de lange weg naar een volwaardige democratie hoort Rusland onze vijand niet te zijn.

Daarentegen is de inval van Rusland in Oekraïne ten sterkste te betreuren. De Oekraïense burgerbevolking treft geen schuld in het conflict. Een militaire invasie, van wie dan ook, keurt VolksLiga af, omdat dit altijd tot bloedvergieten leidt. Ook de Russische bevolking gaat economisch zeer sterk erop achteruitgaan. Zij zijn mee slachtoffer van waanzinnige keuzes van een regime dat al in relatief slechte papieren zit. Dit is een race-to-the-bottom waar niemand beter van wordt.

Geef een reactie