Menu Sluiten

Wat doen we met 50.000 jihadisten?

De vreselijke aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk staan nog vers in ons geheugen gegrift. Frans president Macron zwijgt niet meer en zet het mes op de keel van de radicale islam. De onthoofde leraar was een martelaar van ‘s lands laïciteit. Maar wat doen wij met ons deel van deze 50.000 jihadisten?

Even plaatsen…

Sinds 2017 zouden er naar schatting 50.000 jihadisten in Europa zitten. Daarbij komt ongetwijfeld nog een klets radicale aanhangers van diverse verderfzaaiende ideologieën bij. Maar het cijfer op zich baart grote zorgen. Als we ervan uitgaan dat ieder gebied in Europa een gelijke verdeling van geradicaliseerde individuen telt, wil dat zeggen dat er sowieso 1 geradicaliseerde per 10.000 inwoners woont.

In een stad als Mechelen, de thuishaven van integreringsminister Somers, komt dat neer op een schare van ten minste 9 mensen. Het is echter alom geweten dat het naïef is te denken dat er een gelijke verspreiding van jihadisten is. Bolwerken van de radicale islam zijn namelijk geconcentreerd in landen als Frankrijk en België. Nog specifieker in de grootste steden van die landen. Dus in werkelijkheid mogen we ervan uitgaan dat 1 geradicaliseerde per 10.000 mensen een zeer voorzichtige berekening is wat onze contreien betreft.

Is iedere geradicaliseerde gevaarlijk?

Ja, absoluut. Academici en media trachten te nuanceren. Uiteraard zijn we er ons van bewust dat niet iedere geradicaliseerde tot aanslagen zal overgaan. Als we echter enkel het plegen van aanslagen als uitgangspunt beschouwen, vegen we te veel onder de mat. Dit gaat immers over individuen die hun onvermogen hebben bewezen om te integreren in onze samenleving en de Westerse samenleving in enge en brede zin verwerpen. De ondermijning van wetenschap, biologie, vrijheden, geaardheid, cultuurbeleving is te pertinent om zomaar als onschuldig en niet-gevaarlijk te bestempelen.

Concreet worden andersgeaarden op straat aangevallen. Vrouwen in gezaghebbende functies krijgen geen respect. Hulpdiensten zijn een schietschijf. Gematigde moslims worden onder druk gezet om verder naar de extremen op te schuiven. Mensen die niet de weg van de hunne bewandelen, aanzien extremisten niet als mensen. Dat proces heet dehumanisering en is een gekende tactiek in totalitaire systemen en denkwerelden om geweldpleging makkelijker te maken en zelfs recht te praten. Iedere extremist is voor ons niet potentieel gevaarlijk, maar gewoonweg gevaarlijk en niet wenselijk in een maatschappij waar de grenzen van het individu duidelijk en onaantastelijk zijn.

Budget van Justitie optrekken voor snellere rechtspraak en bouw van terreurgevangenissen

Hoewel we over minstens duizenden mensen spreken, die in staat kunnen zijn en worden voorbereid om in één handomdraai een gehele samenleving in angst te storten, is een individuele aanpak aangewezen. Mensen die door hun gebrek aan een gezond moreel kader eender wie zomaar het leven kunnen ontnemen, moeten snel voor de rechter komen en vervolgens in isolatie.

Ten eerste moeten een solidere wetgeving en een efficiënt werkend juridisch apparaat de basis vormen van het eerste onderdeel in het afschrikken van geradicaliseerde individuen. Ook het vinden dat andere mensen niet meer mogen bestaan omdat de waarden van de samenleving niet met de persoonlijke overtuiging stroken, is voor VolksLiga een aanwijzing genoeg om een lange tijd isolatie op te leggen. We pleiten daarom voor duidelijke wetten en een herziening van de grondwet om onze vrijheden steviger te verankeren. Het sneller kunnen bepalen van prioriteiten en een heleboel geschillen en rechtszaken administratief te laten afhandelen, mag bovendien geen onderwerp van taboe meer zijn.

Ten tweede moeten er nieuwe hypermoderne gevangenissen met ruimschootse capaciteit bijkomen, zodat de isolatie echt een feit is en zodat de bestaande verouderde infrastructuur kan worden herbestemd. Budgettair is het de plicht van een overheid om dit in handen te nemen en om hier blijvend in te investeren. Een samenleving met slechte gevangenissen is een grap.

Deze voorstellen hebben geld nodig. Veel geld. Hierdoor zijn we echt genoodzaakt om het budget van Justitie op te trekken richting een tiende van het BBP. Realistisch gezien wil VolksLiga tijdelijk landen op een investering 5 à 7% van het BBP. Maar het niveau waarop dit vandaag ligt, is ronduit alarmerend.

Terreur is een noodtoestand: grenzen toe & tijdelijke migratiestop

Terrorisme in een buurland is ook een grote kans op terrorisme in ons land. Dit hebben we met S. Abdeslam gezien. Terreur in een ander land is ook een noodtoestand voor ons land. De noodtoestand maakt uitzonderlijke maatregelen mogelijk om snel en daadkrachtig op te treden. Deze noodtoestand geldt zolang de terroristen niet zijn gevat. Een greep uit onze maatregelen.

België moet dringend overleg opstarten met Nederland en Luxemburg om een gedeelde grensbewaking op te richten. Deze grensbewaking moet bij terreur in het buitenland binnen de 2 uren operationeel zijn. Dit sluit de import van terroristen in ons land uit. Enkel diegenen die houder zijn van de nationaliteit en zich op dat moment naar hun woonplaats begeven, mogen het land binnen. Voor hen is een administratieve quarantaineperiode ingelast gedurende maximaal 24 uren om de identificatie van terroristen en seiningen mogelijk te maken.

Tijdens deze noodtoestand wordt het toezicht op de openbare orde en veiligheid verscherpt. Mensen die in het openbaar actief steun betuigen aan het terrorisme, wil VolksLiga laten aanzien als potentiële dreiging. Zij worden zonder pardon preventief vastgehouden zolang de noodtoestand duurt.

Terreur of geen terreur…

Monitoring is aan de orde, maar hoe ver gaan we en kunnen we zomaar ieders vrijheid ontnemen? Monitoring dient te worden doorgetrokken in het Onderwijs. Leerkrachten en docenten hebben de taak om mee de tekenen van radicale ideeën te ontdekken bij leerlingen en studenten. Ieder onderwijsnet moet daarom een deradicaliseringsmasterplan opzetten om deze tekenen actief op te sporen en geradicaliseerde jongeren te laten behandelen. Deze verplichting is nodig om aan het subsidiedossier te voldoen. Tegelijk krijgen scholen meer macht om de opvoeding van deze jongeren voor een stuk naar zich toe te trekken. Ouders sluiten hierbij een contract af met de school bij de inschrijving van hun kind.

In de heksenketel staat niemand aan de goede kant

De voortdurende inmenging in moslimlanden heeft islamitische jihadisten ertoe aangezet om zonder onderscheid westerlingen én gematigde moslims te doden als ‘wraakactie’. Dit ondanks het feit dat wij als gewone burgers nooit achter deze buitenlandse invasies hebben gestaan ​​en velen zich actief en vocaal tegen ‘vredesoperaties’ hebben uitgesproken. Deze oorlogen, niet zelden in het belang van de Israëlische belangen in het Midden-Oosten en de buitenlandse overheersing van de VS, rechtvaardigen geen enkele druppel Belgisch/Europees bloed.

Bovendien is de heksenketel van het Midden-Oosten een onophoudelijke stammentwist waar begrippen als Verlichting en democratie op dit moment nog utopisch lijken. Niemand in dat conflict staat immers aan de juiste zijde. Daarom wil VolksLiga een stop op militaire missies in het buitenland, ook al stelt ons dat buiten de NAVO. Terwijl het eigen huis letterlijk in brand staat, moeten we dat van een ander niet gaan blussen. De militairen blijven wat ons betreft thuis en blijven paraat voor binnenlandse calamiteiten.

Geef een reactie