Menu Sluiten

VolksLiga streeft naar verkiezingsdeelname in 2024

Er zijn vele factoren die ertoe hebben gedaan waardoor we ons jammer genoeg niet verkiesbaar zullen stellen voor de verkiezingen in mei. Na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober was er de ambitie om in minstens één kieskring een lijst op te starten voor zowel de Vlaamse als de federale verkiezingen. Dit was niet met het oog om verkozenen te halen, maar wel om een plek op te eisen in het politieke debat en opdat de kiezer al kennis zou maken met ons project voor meer vrijheid. We hebben uiteindelijk onderhandeld met de Referendumpartij, PRO en B.U.B.

Van de laatste partij moet worden gezegd dat het communautaire water te diep zat, hoewel we helemaal niet de bedoeling hadden om een communautaire campagne te voeren. B.U.B. meent dat de aanwezigheid van Vlaamsgezinde leden binnen VolksLiga een reden is om niet met ons in zee te gaan. Deze reden werd niet verder uitgediept dan “niet willen samenwerken met extremisten”. Een bewering die wij behoorlijk kwalijk nemen, omdat deze niet met de waarheid strookt. Toch waren enkele centrale B.U.B. leden bereid de overstap naar een kartellijst te maken. Hierin werden zij echter door hun nationale bestuur teruggefloten. Het werd voor VolksLiga duidelijk dat de B.U.B. geen democratische en positieve organisatiecultuur kent. Omwille van het contrast tussen de positieve mindset en de bereidwilligheid tot samenwerking van de dissidente B.U.B.-leden en hun partijcultuur, roept VolksLiga de B.U.B.-leden op om in VolksLiga mee te werken aan een project rond meer vrijheid voor het individu.

Referendumpartij (RP) is een one-issue-partij met dus als enige programmapunt de directe democratie. Omdat via hun kanalen niet duidelijk is wat dat precies moet inhouden, had VolksLiga een gesprek met de initiatiefnemer van RP waarin ieder elkaars standpunten over directe democratie verduidelijkte. Voor Referendumpartij geldt dus dat naast het bestaande parlementarisme er een evenwaardig systeem van directe democratie moet komen, naar Zwitsers model. Belangrijk voor VolksLiga was de bevestiging dat RP het parlementarisme met volksvertegenwoordigers niet wenst af te schaffen en gans het wetgevende werk te vervangen door plebiscieten en referenda. VolksLiga probeerde RP te overtuigen om mee te stappen in een verhaal waarbij het verhaal voor meer individuele vrijheden met het standpunt van directe democratie kon worden gecombineerd. Het feit dat VolksLiga vrije inspiratie uit ideologische uitgangspunten haalt, stuitte bij de initiatiefnemer van RP op verzet. Nochtans werden in het verleden door de initiatiefnemer en in naam van zijn beweging vele libertarische uitgangspunten geuit.

De Zennelandse beweging PRO (“Ik ben PRO” / PRO Vlaanderen) is een professioneel onderbouwde beweging die zich laat bijstaan door marketingspecialisten en ervaring. Ontstaan als een scheurlijst van ontevreden CD&V’ers, lijkt het erop dat PRO een verbond heeft kunnen smeden tussen een aantal plaatselijke partijen in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Hun uitgangspunt is burgerparticipatie en directe democratie. Op zich natuurlijk niks mis mee, maar op de vraag van VolksLiga of de beweging collectivistische maatregelen zou tegenhouden indien burgers dit als programmapunt van de partij zouden naar voren schuiven, dan bleef het antwoord vaag. Uiteindelijk mist PRO perspectief: welke samenleving wil de beweging? Enkele principes komen wel aan bod, maar over het sociaaleconomische is er veel giswerk en weinig concreets. Dat is dan ook net datgene wat de burgers dan zouden moeten invullen. Het gevolg is dat door de geringe belangstelling steeds dezelfden ervan profiteren om het programma van PRO vol te schrijven met hun eigen ideologische insteek. Uiteindelijk is het programma van PRO doorspekt met datgene wat zij als beweging net verfoeit, met name ideologie. VolksLiga vroeg uiteindelijk of PRO bereid zou zijn om een alliantie met VolksLiga te smeden. Zo zou VolksLiga actief worden daar waar PRO niet zou opkomen. Na wat heen-en-weer-chatten werd echter duidelijk dat men geen samenwerking met ons wou. Een persoonlijk gesprek is er nooit geweest, wat wij ook kwalijk nemen.

Waarom met bewegingen samenzitten waartussen het water ogenschijnlijk te diep is? Het antwoord hier is dat er eigenlijk meer gemene delers waren dan verschillen. De verspreide slagorde dient niemand. Op dit moment gaan zowel B.U.B. , Referendumpartij als PRO een bescheiden resultaat gemoet van hooguit 1,5%. Alle vier partijen (VolksLiga incluis) zijn voorstander van directe democratie. De ene bakent dit wat meer af dan de andere, maar de doelstelling blijft dezelfde. Alle vier partijen willen ook minder overheid en minder politici. Alle vier partijen staan kritisch ten opzichte van het socialistische model. Alle vier partijen kennen het individu een grote verantwoordelijkheid toe en willen af van een controlerende staat. Deze elementen scheppen een perfecte ruimte waarin het libertarisme van VolksLiga kan gedijen zonder dat de andere partijen aan hun eigenheid zouden verliezen. Het zou een perfecte campagne worden waarin de gemene delers werden uitgespeeld. Niet toevallig zijn deze gemene delers fundamentele probleemstellingen waar de kiezer verandering wenst te zien. Tot onze grote spijt lijken de partijen in kwestie slachtoffer van een typisch Vlaamse ingesteldheid: onderling wantrouwen en het steeds opzoeken van de verschillen.

Ook het spook van de benodigde handtekeningen van kiesgerechtigde burgers om te mogen opkomen dook steeds dwingender op naarmate de deadline van 1 april dichterbij kwam. Handtekeningen verzamelen was immers niet aan de orde zolang wij in onderhandeling waren. Deze omstandigheden maken dat wij jammer genoeg niet voor dit rondje verkiezingen zullen opkomen. Is dit dan het einde? Helemaal niet. Wij hebben nu meer dan 5 jaar de tijd om ons voor te bereiden op de verkiezingen in 2024. Wij verwachten tegen dat jaar met een stevige coalitie er terug tegenaan te gaan, met volledige lijsten en in alle provincies.

Uw vrijheid staat op het spel. Het is uw stem en uw macht.

Zolang VolksLiga geen verkozenen telt, is een nationaal lidmaatschap gratis. Neem contact op via info@volksliga.eu

Geef een reactie