Menu Sluiten

Racisme los je niet op met meer overheid: editie praktijktesten

VolksLiga vindt racisme een ernstig maatschappelijk probleem, maar we kanten ons tegen meer prijzige overheid en tegen een beleid gebaseerd op wantrouwen om dit te bestrijden. Open VLD toont zich met de invoering van praktijktesten zich vooral weer heel anti-liberaal en contraproductief.

Racisme is niet enkel irrationeel, maar ook schadelijk voor het welbevinden en functioneren van het individu dat er slachtoffer van is. Vaak liggen de oorzaken van racisme geworteld in persoonlijke problematieken die an sich niks met een andere cultuur, huidskleur of achtergrond hebben te maken. Oplossingen dienen juridisch en sectorieel worden vastgelegd. Ondernemingen of private personen die met elkaar een engagement aangaan, sluiten een juridisch solide contract af. Wanneer racisme het voorwerp zou uitmaken van strafklacht, moet er voldoende worden bewezen dat de persoon door het racisme een nadeel heeft opgelopen (het niet worden weerhouden als kandidaat-huurder, sollicitant…).

Vrederechter is je beste vriend

Verhuurders die zich verzekeren bij een makelaar sluiten vaak een contract af rond rechtsbijstand. Een duidelijke wet zou het mogelijk moeten maken dat verhuurders deze rechtsbijstand wordt geweigerd, wanneer er sprake is van racisme bij een intakegesprek. Ook kandidaat-huurders moeten bij een afwijzing duidelijke en juridisch sluitende feedback krijgen. Wanneer de verhuurders of makelaars hier geen of onvoldoende gevolg aan geven kan dit voldoende bewijslast zijn voor een klacht op grond van discriminatie. Daarom moedigen we een sterkere wet rond discriminatie aan waarbij administratief gezien de motivering van de afwijzing waterdicht en objectief moet zijn, op grond waarvan het makkelijker wordt om discriminatie via gerechtelijke weg aan banden te leggen.

We moedigen slachtoffers van racisme zo veel mogelijk aan om gerechtelijke stappen te zetten en niet bij de pakken te blijven zitten. Tegelijk moet wetgeving hierrond steviger worden en kunnen politiezones niet zomaar klachten seponeren.

Geef een reactie