Menu Sluiten

VolksLiga wil extra districten voor Mechelen

De overheid moet dicht bij haar burger blijven. Dat blijft ongewijzigd na de fusie. Mensen kunnen nog steeds naar het lokale gemeentehuis gaan zoals voorheen. Voor de Mechelaars komen meer officiële inspraakkanalen en enkele belastingen verdwijnen. Dat de opcentiemen zouden verhogen stond in de sterren geschreven, want de schuldgraad van onze stad is en blijft torenhoog. Toch zijn er bizarre keuzes gemaakt bij de indeling van de toekomstige districten. Dat meent VolksLiga Mechelen, de libertarische partij voor meer vrijheid en inspraak.

Het is al veel langer een feit dat Mechelen haar wijk- en dorpsraden stiefmoederlijk heeft behandeld. Dat is ondanks de oude belofte dat ze een officieel adviesstatuut zouden krijgen. Vele wijkraden zijn ondertussen verworden tot feestcomités of hebben hun mondigheid verloren. VolksLiga merkt dat er nu nieuwe kansen gecreëerd voor een stevigere basis voor inspraak in de oude gemeenten.

Belangrijke stadsdelen hebben andere dynamiek dan centrum

Van Duffel, kopman van de partij, vindt echter dat men met de grove borstel door indeling van de toekomstige districten gegaan. “De indeling respecteert de geografische, demografische en economische realiteiten niet. De wijken Mechelen-Zuid en Tervuursesteenweg vinden elkaar vaak terug in dezelfde problematieken. Ze zijn namelijk het grootste stadsgedeelte ten westen van het kanaal. Dat geeft bijzonderheden op vlak van mobiliteit, veiligheid en economie.”

De twee wijken samen, tellen net geen 18.000 inwoners. Dat is 7000 meer dan het toekomstige district Landelijk Mechelen. Een soortgelijke denkoefening kunnen we maken voor Mechelen-Noord (16.000) en Nekkerspoel (8000), twee Mechelse wijken die samen nog meer inwoners tellen. Ook in deze wijken zijn in het verleden vele protesten geweest tegen het beleid dat te hard op de belangen van het centrum was gericht.

De twee wijken hebben ook de Brabantse dorpen Hofstade en Zemst als hinterland en zijn er in vele opzichten letterlijk verweven. De provinciegrens loopt dwars over de verstedelijkte Tervuursesteenweg. Zo snijdt die de site van de Carrefour Zemst doormidden. Mocht Hofstade, of Zemst bovendien in zijn geheel aansluiten bij de fusie, zouden de twee bovengenoemde wijken in de vorm van een nieuw district natuurlijker aansluiten tussen de landelijke eigenheid en de stedelijke realiteit. Dat zou moeten tegemoetkomen aan de twijfels van Zemst.

De naam voor het district is volgens Van Duffel eentje die teruggrijpt naar de oude benamingen van de voormalige gehuchten Geerdegem en Hanswijkenhoek. Voor Mechelen-Noord en Nekkerspoel kijkt Van Duffel naar de Vrouwvliet die door beide wijken stroomt.

Kostprijs hangt niet af van de extra mandaten, maar van de beleidskeuzes

Kost dat dan allemaal niet te veel, die versnippering? Van Duffel wil dat de districten een zelfbedruipend verhaal worden. Doordat de districten evenementen en culturele activiteiten nauwer naar zich kunnen toetrekken. Die evenementen kunnen bepaalde inkomsten genereren. Ook bewustere keuzes voor herinrichtingen en vernieuwingen van het straatbeeld moeten volgens hem altijd met een strenge budgettaire discipline worden bewaakt. Daar kan een districtsraad het verschil maken.

Van Duffel doet op Facebook een partijonafhankelijke oproep voor de voorgestelde districten: www.facebook.com/groups/mechelsedistricten/

Geef een reactie