Menu Sluiten

Recycleerbare CO2: is dit de toekomst?

Er wordt nogal eenzijdig nagedacht over hernieuwbare energie. Wij moeten volgens de mainstream klimaatlobby’s almaar meer op batterijkracht en weg van fossiele brandstoffen. Hernieuwbare oplossingen zoals wind- en zonne-energie lijken een druppel op de hete plaat. Bovendien worden nucleaire energie en waterstof heel snel weggezet als ’te gevaarlijk’ en zijn het voor ecologistische groeperingen taboethema’s.

Door de oorlogsverklaring aan de fossiele brandstoffen van het laatste decennium dreigen we onszelf op vlak van mobiliteit en economie serieus in de voet te schieten. VolksLiga neemt daarom altijd een open houding aan tegenover alle mogelijke oplossingen en alternatieven. Private ondernemingen kunnen dit volgens ons als de beste, want wachten op overheden is als wachten op een perron zonder spoor.

Toch zijn er innovatieve bedrijven die volop aan het experimenteren zijn met oplossingen die zowel het aandeel CO2 in de lucht naar beneden zouden doen halen en tegelijk van deze CO2 propere brandstof maken. Zo brengen we de CO2-verhoudingen terug tot een normaal peil en hoeven we niet meteen onze klassieke verbrandingsmotor op het stort smijten. Een win-win-situatie toch?

In het onderstaande Engelstalig filmpje ziet u hoe men te werk gaat. We willen bij voorbaat wel waarschuwen voor de simplistische chemische voorstelling van de makers van VICE.


Bron: VICE Australia.

Geef een reactie