Menu Sluiten

OPROEP: Schaf alle werkgeversbijdragen 1 jaar af voor de getroffen bedrijven als maatregel in kader van COVID-19!

In de avond van 12 maart werd door de Belgische federale regering beslist om draconische maatregelen te treffen inzake het tegengaan van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19. Vanaf 14 maart middernacht worden alle cafés en restaurants gesloten.

Omwille van de grote impact die de maatregelen van de regering op de economie zullen hebben, roept VolksLiga, de Vlaamse libertarische partij, op om deze bedrijven minstens voor 1 jaar fiscaal tegemoet te komen. We kijken hier naar de werkgeversbijdragen en de vennootschapsbelasting.

Het lijkt ons een vanzelfsprekendheid dat ondernemingen die door een gedwongen sluiting het faillissement in zicht hebben, moeten kunnen rekenen op een motivator om deze crisis financieel te kunnen doorstaan. Een regering die de grote, (het moet wel gezegd) moedige beslissing neemt om een beduidend deel van de economie te ontwrichten om de verdere verspreiding van de pandemie in te dijken, moet ook kijken naar compenserende en flankerende maatregelen. Solidariteit is immers geen eenrichtingsverkeer.

De teneur in de media is dat mensen om maatregelen roepen. VolksLiga is echter van mening dat Jan met de pet voornamelijk om waakzaamheid en redelijkheid vraagt. Bij maatregelen die direct op broodroof neerkomen kan de overheid niet verder wegkijken of uitstellen. Wie A zegt moet ook B durven zeggen. Deze durf blijkt nog niet uit het optreden van de politici die mee aan tafel zaten. Minster-president Jambon was opvallend zwijgzaam en herhaalde als een papegaai en trouwe hond de federale maatregelen die aan die crisistafel beslist werden.

Wallonië blijkt nog maar eens te bewijzen dat het landsdeel eerder geneigd is om het karretje aan Frankrijk te haken en de opinie van Vlaanderen in die overweging totaal links te laten liggen. Jambon verklaarde namelijk eerder die dag aan de media dat het voor zijn deel nog niet aan de orde was om de scholen in Vlaanderen te sluiten. Wallonië echter, dat zich zwaar onder druk gezet voelde door de Franstalige gemeenschap in België die de media in Frankrijk op de voet volgt, stelde aan deze onderhandelingstafel zeer zware eisen. Vlaanderen kon ondanks haar demografische gewicht alweer niet doorwegen en redelijkheid eisen. Dit is voor VolksLiga een verontrustend teken.

We roepen tot slot op voor waakzaamheid en niet tot paniek. De beste heelmeesters zijn goede hygiëne, zo weinig mogelijk contact met zwakkere of oudere mensen en tijd. Luister vooral naar uw huisarts en volg zijn raad nauwgezet op.

Geef een reactie