Communautair

Splitsen of niet? Wat met de monarchie?

Communautair wenst de partij de standpuntbepaling over de toekomst van België open te trekken naar de bevolking en het middenveld. VolksLiga neemt zo voorbeeld aan de onafhankelijkheidskwestie van Schotland waar het debat breder werd gevoerd dan louter tussen de politieke partijen. Bovendien stelt de partij vast dat er onvoldoende uitgewerkte veilige draaiboeken bestaan over verschillende toekomstscenario’s. Dat is voor de partij ook een van de grote redenen waarvoor slechts kleine delen van de bevolking gewonnen zijn voor een concrete oplossing – of dit nu voor meer België of meer Vlaanderen zou zijn.

VolksLiga is voorstander van de versterking van het Beneluxparlement dat mogelijks in de toekomst de regie krijgt om eventuele nieuwe confederaties in goede banen te leiden. Verder vindt VolksLiga dat het staatshoofd verkozen moet zijn en is zij voorstander van de afschaffing van de monarchie en de bijhorende dotaties.

Staatshervormingen, bevoegdheden & regeringen

Verdere staatshervormingen omtrent overhevelingen van bevoegdheden moeten steeds tot doel hebben dat er bevoegdheidspakketten in hun volledigheid moeten worden meegenomen. Snipperbevoegdheden kunnen niet en zorgen voor een nooit- en nergensgeziene complexiteit.

Tot slot stellen we dat het noodzakelijk is om het aantal politici in de assemblees terug te dringen tot maximaal 100 wetgevers per assemblee. De vergoeding van parlementsleden moeten in loonspakketten worden vervat. Ook al worden meerdere mandaten gecumuleerd, blijft het loonpakket vast. Extra mandaten buiten het pakket om worden vrijwillig opgenomen en dus niet vergoed. Dat wil zeggen dat we cumuls van mandaten op verschillende niveaus toestaan, maar dat het ene onbezoldigd blijft. De politicus mag daarin een keuze maken. We stellen het loonpakket van de premier in op 15.000 euro per maand, van de minister-presidenten op 12.500 euro, van gewone minsters op 10.000 euro, van parlementsvoorzitters op 7500 euro en van gewone parlementsleden op 5000 euro. Overheidsmanagers en stafchefs schalen op maximaal 7500 euro per maand. Indien we de Gemeenschapscommissies onder Binnenlandse Zaken onderbrengen en het aantal ministers per regering terugdringen naar 7, houden we voor heel België 42 ministers over. Dat is een besparing van 25% ministerposten. Indien de Franse Gemeenschapsregering en de Waalse regering ook nog eens fusioneren, komt dit neer op een besparing van 38%. Wat vaststaat is dat we het met minder politici kunnen doen.